Interpreti

MAGNIFICAT & Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MAGNIFICAT Bylo založeno v roce 2014 jako těleso podporující charitativní počiny stejnojmenného Nadačního fondu Magnificat. Cíle sboru se postupně rozvinuly ve snahu...

Petr Kolař

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři v Brně u prof. Vratislava Bělského, později u prof. Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny...

Kalabis Quintet

Dechové kvinteto „Kalabis quintet” založily studentky hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze v roce 2012 pod pedagogickým vedením Štěpána Koutníka. Hráčky Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila...

David Mareček

Český hudební pedagog, klavírista a manažer, od února 2011 generální ředitel České filharmonie. Vystudoval brněnskou konzervatoř v oborech klavír (1996) a dirigování (1998), magisterské studium na...

Sedláčkovo kvarteto

Mladé kvarteto vzniklo v roce 2006 na Akademii múzických umění v Praze a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 1974-1994. Tradice je spojena rodinou vazbou obou...

Jaroslav Tůma

Varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma, absolvoval konzervatoř a Akademii múzických umění u profesorů Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Získal...

Jaroslav Konečný

Narodil se roku 1961 v Opavě. Hudební talent se u něho začal projevovat již v dětství. Od osmi let navštěvoval Lidovou školu umění (dnes ZUŠ) na Spořilově, kde se učil hře na klavír ve třídě Jitky...

Dorothea Solničková

Svou uměleckou dráhu započala již v předškolním věku v ZUŠ Dobřichovice, kde získala své první zkušenosti ve hře na zobcové flétny a klavír. Po přijetí na Gymnázium Jana Nerudy s hudebním...

Karel Chudý - violoncello

Své základní vzdělání ve hře na violoncello získal na ZUŠ v Novém Městě nad Metují u Anny Vrbové. Absolvoval Konzervatoř v Brně ve violoncellové třídě Mgr. Václava Horáka. Dále studoval na Hudební...

Drahoslav Gric - varhany

Pochází z malé vesnice v Moravském krasu Šošůvka. Po absolvování pětileté docházky na ZUŠ v Blansku nastoupil na konzervatoř Brno, kde ho v oboru varhany vyučoval Zdeněk Nováček. Vystudoval...

Táňa Gricová - varhany

   Pochází ze Skalice nad Svitavou. Hře na klavír ji na ZUŠ v Brně učila Marie Karasová. Vystudovala hru na varhany na brněnské konzervatoři pod vedením prof. Zdeňka Nováčka. Nyní je...