Jaroslav Tůma

Jaroslav Tůma

Varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma, absolvoval konzervatoř a Akademii múzických umění u profesorů Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Získal řadu ocenění v mezinárodních soutěžích, (Linz, Praha, Leipzig). Účastnil se mnoha festivalů (Pražské jaro, Internationale Orgelwoche Nuernberg, Musik-festspiele Dresden, Flanderský festival). Zvítězil v improvizačních soutěžích v Norimberku (1980) a v Haarlemu (1986). Na některých dnes zasedá jako porotce. Od roku 1990 vyučuje na pražské AMU. Rád koncertuje na historických nástrojích či jejich kopiích. Ve svých recitálech ale také pravidelně uvádí hudbu 20. století. Jeho cestovní deník obsahuje názvy většiny států Evropy. Koncertoval i ve Spojených státech amerických, v Japonsku a Singapuru. V Praze v letech 1990 až 1993 souborně provedl celé Bachovo varhanní dílo, za což mu byla přiznána Výroční cena Nadace českého hudebního fondu.