MAGNIFICAT & Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně

MAGNIFICAT & Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MAGNIFICAT
Bylo založeno v roce 2014 jako těleso podporující charitativní počiny stejnojmenného Nadačního fondu Magnificat. Cíle sboru se postupně rozvinuly ve snahu provozovat kvalitní chrámovou hudbu, zejména při slavnostních katolických bohoslužbách, a vystupovat při koncertech s produkcí duchovní hudby. V čele pěveckého sdružení stojí od počátku Mgr. Petr Kolař, ředitel kůru brněnské katedrály. Produkce sboru je široká - zaměřuje se jak na hudbu s nástrojovým doprovodem, tak hudbu a capella. 

 

ORCHESTR KATEDRÁLY SV. PETRA A PAVLA V BRNĚ
Členskou základnu tvoří hráči brněnských profesionálních orchestrů, kteří se věnují provozování duchovní hudby při slavnostních bohoslužbách a koncertech v brněnské katedrále. V čele orchestru od jeho založení v roce 1998 stojí regenschori Petr Kolař.