Petr Kolař

Petr Kolař

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři v Brně u prof. Vratislava Bělského, později u prof. Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. Martina Haselböcka v Lübecku, Stanislava Hellera a Michaela Radulescu ve Vídni. Dosáhl významných úspěchů na varhanních soutěžích: 1986 Opava - II. cena, 1988 Brno - II. cena, 1989 Pražské jaro - III. cena, 1991 Deventer - I. cena. 

Od r. 1993 vyučoval varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně. Od roku 2000 je pedagogem hry na varhany a improvizace na Konzervatoři v Brně. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, Lucembursko, Finsko, Malta, Vatikán, Čína).
V letech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Od roku 1998 zastává funkci ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009 dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na místním letišti.
Po celou svoji kariéru se věnuje práci s pěveckými sbory. V letech 1995 – 2002 byl sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. V roce 2001 se stává sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla.
V roce 2014 spolupracoval s Pražským filmovým orchestrem na koncertech v pražském Rudolfinu, podílel se také na exklusivním provedení Glagolské mše Leoše Janáčka v sále brněnského Stadionu. Téhož roku zakládá Pěvecké sdružení Magnificat.
Realizoval několik CD nosičů a rozvíjí spolupráci v oblasti duchovní hudby s představiteli hudby významných středoevropských chrámů (Dóm Salzburg, Nikolaikirche Leipzig, Dóm Bratislava).