Skvosty barokní hudby

Skvosty barokní hudby

V sobotu 29. března 2014 v 18 hodin dýchne na návštěvníky atmosféra klenotů barokní hudby. Pěveckých partů slavného díla G. B. Pergolesiho Stabat Mater se ujmou Jarmila Kosinová - mezzosopranistka a operní pěvkyně, a Romana Jedličková - laureátka písňové soutěže B. Martinů. Postní atmosféru koncertu uvede majestátní Passacaglia c-moll pro varhany od J. S. Bacha a Vivaldiho Sonata "Al Sancto Sepolcro" (U Svatého hrobu) pro smyčcové nástroje. Opravdovou lahůdkou bude jedna z 15ti Růžencových sonát pro housle a basso continuo H. I. Bibera, která nese název "Ukřižování". Výzvu k tomuto náročnému skvostu barokní tvorby přijal Vojtěch Zajíc, mladý houslista a člen Janáčkovy filharmonie Ostrava. 

Koncert se koná za podpory Městyse Sloup a Nadace Český hudební fond.